VBF

Vlaams-Brabantse Fotokringen – afgekort VBF – is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 16 juni 1982, ondernemingsnummer 4355.66.523.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3090 Overijse (Jezus-Eik) – Witherendreef 1.

De volledige statuten en wijzigingen zijn ter inzage in de Bijlagen van Belgisch Staatsblad.

VBF is een autonome provinciale koepelorganisatie die zich tot doel stelt :

–        de promotie van de fotografie in al zijn vormen,

–        het aanmoedigen van de vrijetijdsfotograaf in de beoefening er van,

–        de bevordering van de samenwerking en samenhorigheid van de fotoclubs gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant en aanpalende streken,

Om dit doel te realiseren :

–        werkt VBF nauw samen met het Centrum voor Beeldexpressie; de samenwerkingsmodaliteiten zijn bepaald in de Convenant,

–        werkt VBF samen met de provincie Vlaams-Brabant,

–        organiseert jaarlijks 1 of meerdere vormingsactiviteiten of workshops,

–        organiseert jaarlijks 1 photoshoot met specifiek thema,

–        organiseert jaarlijks een wedstrijd met daaraan gekoppeld een toonmoment,

–        organiseert jaarlijks een provinciaal fotosalon.

VBF is 1 van de 5 erkende provinciale koepelorganisaties voor fotografie erkend door het Centrum voor Beeldexpressie.

Onze slagzin is :

VBF BESTAAT VOOR EN DOOR DE CLUBS !

error: Content is protected !!