VBF

Vlaams-Brabantse Fotokringen (VBF)
is een vereniging zonder winstoogmerk
opgericht op 16 juni 1982
ondernemingsnummer 4355.66.523. 

Maatschappelijke zetel :  Witherendreef 1 -3090 Overijse

VBF is een autonome provinciale koepelorganisatie die zich tot doel stelt :
* de promotie van de fotografie in al zijn vormen,
* het aanmoedigen van de vrijetijdsfotograaf in de beoefening ervan,
* de bevordering van de samenwerking en samenhorigheid van de 
fotoclubs gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant en aanpalende streken 

Om dit doel te realiseren :
* werkt VBF samen met de provincie Vlaams-Brabant,
* organiseert VBF jaarlijks 1 of meerdere vormingsactiviteiten of workshops,
* organiseert VBF jaarlijks 1 photoshoot met specifiek thema,   
* organiseert VBF jaarlijks een wedstrijd met daaraan gekoppeld een toonmoment,
* organiseert VBF jaarlijks een provinciaal fotosalon. 

Onze statuten zoals gepubliceerd in Belgisch Staatsblad :  
06003300

error: Content is protected !!