VBF

Wie kan aansluiten en hoe ?

 • enkel fotoclubs kunnen aansluiten bij VBF,
 • daartoe dient de clubverantwoordelijke een verzoek in bij de voorzitter of de secretaris van VBF,

Mee te geven info :

 • de volledige en juiste benaming van de club
 • de plaats, dag en frequentie van vergaderen
 • het nummer van de zichtrekening van de club,
 • naam, adres, telefoon en e-mail van de voorzitter, secretaris & penningmeester,
 • een uniek of gemeenschappelijk e-mailadres mag ook
 • fakultatief het url-adres van de website;

Lidgeld VBF   :

 • betaling op rekening IBAN BE18 3300 3817 0665 ten name van de VBF-penningmeester;
 • bedrag wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering;

–        bij wijziging van de clubinfo moet de clubverantwoordelijke dit melden aan de VBF-secretaris en/of webmaster;

Wie kan deelnemen aan de VBF-activiteiten en hoeveel kost dit ?

 • van zodra de aansluiting van een club effectief is, kunnen al hun leden deelnemen aan de VBF-activiteiten,
 • de meeste activiteiten zijn gratis voor de leden van de aangesloten clubs,
 • slechts in enkele gevallen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd; dit wordt steeds op voorhand gecommuniceerd;
error: Content is protected !!