Wie kan aansluiten en hoe ?

–        enkel fotoclubs kunnen aansluiten bij VBF,

–        daartoe dient de clubverantwoordelijke een verzoek in bij de voorzitter of de secretaris van VBF,

–        de clubverantwoordelijke deelt hierin mee :

o   de volledige en juiste benaming van de club,

o   de plaats, dag en frequentie van vergadering,

o   het nummer van de zichtrekening van de club,

o   volledige naam, adres, telefoon en e-mail van de voorzitter,

o   volledige naam, adres, telefoon en e-mail van de secretaris,

o   volledige naam, adres, telefoon en e-mail van de penningmeester,
een uniek of gemeenschappelijk e-mailadres mag ook,

o   fakultatief het url-adres van de website;

–        betaling van het clublidgeld op rekening 330-0381706-65 ten name van de VBF-penningmeester; dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering;

–        bij wijziging van de clubinfo moet de clubverantwoordelijke dit melden aan de VBF-secretaris en/of webmaster;

Wie kan deelnemen aan de VBF-activiteiten en hoeveel kost dit ?

–        van zodra de aansluiting van een club effectief is, kunnen al hun leden deelnemen aan de VBF-activiteiten,

–        de meeste activiteiten zijn gratis voor de leden van de aangesloten clubs,

–        slechts in enkele gevallen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd; dit wordt steeds op voorhand gecommuniceerd;