Planning VBF Activiteiten 2016Palmares Fotowedstrijd CarsZaterdag 7 mei 2016

aan de VBF-clubs,

Beste fotovrienden,

Hier vindt U de richtlijnen en het deelnemingsformulier voor het komende provinciale fotosalon, dat zal plaatsvinden in het cc Asse.

De praktische uitvoering is toevertrouwd aan Fotoclub Asse.

Lees de richtlijnen aandachtig en respecteer deze.

Wij hopen op een talrijke deelname !

Met vriendelijke groeten,

Roland Van den Bossche

VBF-secretaris


 

7 januari 2016

 

Secretaris :                                                                                     Voorzitter :

Roland Van den Bossche                                                                   Dries Geyskens

Kapellestraat 16                                                                              Mussebeeklaan 22

1750 Lennik                                                                                    1701 Itterbeek

Tel : 0477 43 71 22                                                                          Tel : 02 569 55 41

Aan de VBF-clubs,

De Raad van Bestuur van VBF vzw nodigt U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse statutaire Algemene Ledenvergadering. Deze zal doorgaan in gc De Bosuil, Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik/Overijse – zaal 2, op dinsdag 26 januari 2016; aanvang om 20:00 uur.

Dagorde

De dagorde bevat geen Varia-punt meer. Wie een extra agendapunt wenst toe te voegen, kan dit via e-mail indienen bij de secretaris, uiterlijk op 13 januari 2016.
De toegevoegde agendapunten zullen bij opening van de vergadering worden voorgelezen.
Er worden geen andere punten behandeld dan de bijgewerkte dagorde. Er kunnen natuurlijk wel vragen gesteld worden over de behandelde onderwerpen.

 

Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering worden :

-          de foto’s teruggegeven, die ingezonden waren voor het provinciaal salon en de wedstrijd Waterwegen;

-          de cadeaucheques n.a.v. het werkingsdossier 2014 aan de vertegenwoordigers van de clubs overhandigd;

-          de werkingsdossiers m.b.t. het werkingsjaar 2015 ingeleverd bij Roger Hemeleers; zie model in bijlage; enkel papieren documenten zijn geldig (geen handgeschreven).

 

Op deze algemene vergadering wordt geen nieuw bestuur verkozen. Doch de raad van bestuur doet een warme, maar dringende oproep naar de leden en bestuursleden toe van de aangesloten clubs, om een nieuw bestuurslid voor te stellen. Kandidaturen sturen per mail aan de voorzitter of aan de secretaris, uiterlijk 25 januari 2016.

Namens de Raad van Bestuur, met vriendelijke groeten,

 Roland Van den Bossche                                                                   Dries Geyskens
Grote Prijs Van België


 

Activiteiten 2011  

Activiteiten 2012  

Activiteiten 2013

Activiteiten 2014

Activiteiten 2015


©2014 VBFWEB | Laatst bijgewerkt op 10-jan-2017 11:37 door Leo J. Estercam ( eMail: Webmaster)