Planning van VBF-activiteiten voor 2012

Provinciaal Salon 2012

Reportage

 Provinciale wedstrijd "Special Olympics"

In bijlage : wedstrijdreglement en deelnameformulier.


Algemene LedenVergadering

16 januari 2012

Secretaris :                                                     Voorzitter :
Roland Van den Bossche                                   Dries Geyskens
Kapellestraat 16                                               Mussebeeklaan 22
1750 Lennik                                                     1701 Itterbeek
Tel : 0477 43 71 22                                          Tel : 02 569 55 41

Aan de leden,

Bij deze nodigt de Raad van Bestuur van VBF vzw U uit tot het bijwonen van de AlgemeneLedenvergadering.

Deze zal doorgaan in gc De Bosuil, Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik/Overijse – zaal 2 op dinsdag 24 januari 2011; aanvang om 20:00 uur.

Zoals elk jaar verzoeken wij U om het werkingsverslag van Uw club in te dienen bij Rik Welters, uiterlijk op de Algemene Ledenvergadering.

Ter herinnering : enkel en alleen een document op papier wordt aanvaard !!!

Aan de clubs welke aangesloten zijn zowel bij VBF als een andere provinciale geleding, vragen wij op de eerste bladzijde van Uw clubwerkingsdossier de hiernavolgende verklaring op te nemen; of desgevallend geen werkingsdossier in te dienen bij VBF.

Bij deze verklaren wij een clubwerkingsdossier in te dienen bij VBF en bij geen enkele andere provinciale geleding. Wij sturen een ondertekende kopij van deze intentieverklaring aan CvB en aan de betrokken provinciale geleding.”

Na afsluiting van de vergadering zal een selectie vertoond worden van de 26ste FIAP-Biënnale voor geprojecteerde beelden.

 Namens de Raad van Bestuur, met vriendelijke groeten,

 Roland Van den Bossche                                                                  Dries GeyskensAgenda voor de

Algemene LedenVergadering

van Vlaams-Brabantse Fotokringen vzw

 

Lokatie : gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse – zaal 2

Datum : dinsdag 24 januari 2012 om 20:00 uur.

 1. Verwelkoming en notulatie van de aanwezigen
  Verslag vorig jaar is beschikbaar en ter inzage
 2. Financieel verslag door de penningmeester betreffende het boekjaar 2011
  Kwijting van de ALV aan de Raad van Bestuur     
  Voorstelling van de begroting 2012
  Lidgeld door de clubs aan VBF
 3. Planning van de activiteiten voor 2012
 4. de Convenant afgesloten tussen VBF en Centrum voor Beeldexpressie
 5. Varia en vragenstellen
 6. Afsluiting van de Algemene LedenVergadering                

Namens de Raad van Besuur,

 Roland Van den Bossche                                                                  Dries Geyskens,
 Secretaris                                                                                        Voorzitter


Special Olympics
- enkel wie geregistreerd is via de website geldt als vrijwilliger en krijgt faciliteiten;
- al wie geregistreerd is, kan genieten van gratis parking (hoofdsite);
bij aankomst, meldt je als geregistreerd vrijwilliger (VBF-fotograaf);
tracht om zoveel mogelijk samen te rijden
- zij ontvangen ter plaatse aan de Infobalie (zie plan A08) :
- een brochure “Gids van de Spelen” :
- diverse praktische info,
- schema van de shuttle-dienst, met vermelding van de beoefende sporten per site, zie ook in bijlage,
- algemeen plan en ligging van de diverse sites, zie ook in bijlage,
- detailplan van de hoofdsite (= Site nr 1 “Bois St-Jean), zie ook in bijlage,
- detailplan van de overige sites,
- een T-shirt (rood), dit geldt als accreditatie
- drankbonnetjes + bonnetje voor lunchpakket; deze kunnen verbruikt worden op elke site
- een bonnetje voor diner; kan enkel verbruikt worden in het restaurant op de hoofdsite vanaf 17:30 uur;
dit geldt enkel voor degenen die deze optie hebben aangevinkt (indien vergeten, log in en corrigeer);
- er vertrekt een shuttle vanaf de hoofdsite om de 30 min, verplaatsingen met eigen wagen zijn overbodig,
- er zijn “omnibus”-shuttles, “semi-direct” en directe verbindingen
- wie met de trein naar Luik Guillemin komt, belt ca 20 minuten voor aankomst naar het gsm-nummer vermeld op “Info Shuttle” in bijlage;
en wordt dan aan het station opgehaald
- we verwachten jullie omstreeks 9:00 uur aan de Infobalie


 


Strobisme

Hierbij enkele sfeerbeelden van Henri Welters op de cursus strobisme.

   

 

Activiteiten van 2011


©2012 VBFWEB | Laatst bijgewerkt op 13-mrt-2017 14:55 door Leo J. Estercam ( eMail: Webmaster)