Planning van VBF-activiteiten voor 2011

Algemene LedenVergadering
op dinsdag 25 januari om 20:00 uur in zaal 2 van gc De Bosuil
Volgens dagorde.
Bijkomende activiteit :
projectie van een selectie AV-montages van Riva Bella, Braine l’Alleud.

Vormingsactiviteiten in gc De Bosuil in zaal 2

Zaterdag 19 maart van 14:00 tot 17:00 uur
Lesgever : Jo Estercam
Onderwerp : Photoshop voor gevorderden; meer bepaald werken met lagen; niet destructieve beeldcorrecties met aanpassingslagen, laagmaskers en slimme objecten

Zaterdag 10 september van 14:00 tot 17:00 uur
Lesgever : Frans van Esch
Onderwerp : algemene en wedstrijdgerichte bespreking van foto’s van clubleden (beperkt tot redelijk aantal)

Werkdocumenten van deze lezing:

 1. Het beoordelen van foto’s
 2. Kenmerken goede foto
 3. Wat is een goede foto
 4. Why Your Camera Does Not Matter


Outdoor Photoshoot
Locatie : kartingcircuit in Genk
Datum : 21 mei van 13:30 tot 17:30
Aard : bijwonen en fotograferen van een training van piloten + mogelijkheid om zelf achter het stuur te kruipen

VBF-WEDSTRIJD 2011 “Karting Genk en Sport”

Reglement

1. Deze wedstrijd staat open voor alle leden aangesloten bij CvB.

2. De wedstrijd heeft twee onderwerpen nl. “Karting Genk” en “Sport” en bevat 4 secties:

 • Monochroom Prints en kleurenfoto’s in het onderwerp “Karting Genk":
  per deelnemer maximum 4 foto’s (ofwel monochroom ofwel kleur ofwel een mix) – maximum formaat 30 x 40 cm, waarbij het formaat van het fotografische beeld vrij is – op de rugzijde van elke foto dient de naam en het adres van de auteur, de titel en het volgnummer in overeenstemming met het inschrijvingsformulier vermeld te worden
 • Digitaal in het onderwerp “Karting Genk”:
  per deelnemer maximum 4 digitale beelden, deelname uitsluitend op CD: 1 CD per club, op de CD de clubnaam met niet-uitwisbare stift vermelden, geen klevers op de CD, enkel werken met extensie .JPG zijn toegelaten, max. resolutie 1024 pixels (breed) en 768 pixels (hoog), max.file grootte is 1 MB, kleurprofiel sRGB
 • Monochroom Prints en kleurenfoto's in het onderwerp ”Sport”:
  per deelnemer maximum 4 foto’s (ofwel monochroom ofwel kleur ofwel een mix) - maximum formaat 30cm x 40cm, waarbij het formaat van het fotografische beeld – op de rugzijde van elke foto dient de naam en het adres van de auteur, de titel en het volgnummer in overeenstemming met het inschrijvingsformulier vermeld te worden.
 • Digitaal in het onderwerp “Sport”:
  per deelnemer maximum 4 digitale beelden, deelname uitsluitend op CD: 1 CD per club, op de CD de clubnaam met niet-uitwisbare stift vermelden, geen klevers op de CD, enkel werken met extensie .JPG zijn toegelaten, max. resolutie 1024 pixels (breed) en 768 pixels (hoog), max.file grootte is 1 MB, kleurprofiel sRGB

3. De volgende werken zullen geweigerd worden: identieke of gelijkende werken van dezelfde auteur in de verschillende secties en indien ze niet beantwoorden aan de opgelegde voorwaarden.

4. Foto’s en/of CD samen met de inschrijvingsformulieren (1 per sectie) verzenden naar of bezorgen bij:

Freddy Van Gilbergen - Smisveldstraat 33 te 3370 Boutersem
Telefoon : 016/73 57 76 of bij

Rik Welters – Galmartstraat 12 te 1820 Melsbroek
Telefoon: 0475/73 11 93

5. De deelname is gratis

6. Een auteur kan maar één onderscheiding per sectie bekomen. De beslissing van de jury is zonder verhaal.

7. De inrichters zullen hun beste zorg wijden aan de inzendingen maar kunnen niet borg staan voor schade, verlies of diefstal.

8. De inzender moet houder zijn van het auteursrecht op elk beeld gebruikt in de ingezonden werken. De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk door een inzender op het auteurrecht.

9. Door zijn deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement en geeft hij de inrichter de toelating zijn werk gratis te reproduceren in functie van deze wedstrijd.

10. De verzending of afgifte van de werken dient te gebeuren in een verpakking die geschikt is om de werken op een behoorlijke manier terug af te geven of te verzenden.

11. LAATSTE DATUM VAN INZENDING/ AFGIFTE: 1 oktober 2011

Inschrijvingsformulier onderwerp “Karting Genk"
Inschrijvingsformulier onderwerp ”Sport

Publieksgerichte manifestatie

1. Toonmoment n.a.v. de voornoemde VBF-wedstrijd met bovenvermelde thema’s
Locatie : Overijse in gc De Bosuil – zaal 2
Datum : vrijdag 18 november om 20:00 uur
--> Reglement <--

2. Provinciaal Fotosalon “Driedaagse van de Vlaams-Brabantse Fotografie”
Praktische organisatie : Raad van Bestuur van VBF
Locatie : Overijse in gc De Bosuil – tentoonstellingsruimten en Patio
Data : weekend van 18 – 20 november
Openingsuren : vrijdag 18 vanaf 20:00 uur – zaterdag van 14:00 tot 18:00 uur – zondag van 10:00 tot 18:00 uur

Proclamatie van de wedstrijd

Jury o.l.v. Freddy Van Gilbergen:

M & CP: Lemaire Willy, Driessens Didier & Henseler Bart
PI: De Wilde Eddy, Lacrosse Jean & Schronkeren Vital.

VBF-2011: Karting Genk M & CP

 • Certyn Roger (CvB medaille) [Evere A.P. Close Up]
 • Vanrijkel Luc (VBF medaille) [Artosa Tienen]
 • Delmulle Geert (VBF diploma) [Evere A.P. Close Up]

VBF-2011: Sport M & CP

 • Geyskens Dries (CvB medaille) [S.A.B. Fotoklub]
 • Laheye Freddy (VBF medaille) [Fotoclub Brussel]
 • Certyn Erik (VBF diploma) [Evere A.P. Close Up]

VBF-2011: Karting Genk PI

 • Vanbegin José (CvB medaille) [Evere A.P. Close Up]
 • Slaets Nancy (VBF medaille) [Evere A.P. Close Up]
 • Bergier Luc (VBF diploma) [Postfotoclub Brussel]

VBF-2011: Sport PI

 • Huygens Danny (CvB medaille) [Artosa Tienen]
 • Certyn Roger (VBF medaille) [Evere A.P. Close Up]
 • Van Put Marc (VBF diploma) [Iris Betekom - Begijnendijk]

Diashow van de aanvaarde werken (enkel PI) :

Diashow van de verkregen werken voor de 3-Daagse


Standpunten door CvB i.s.w. met VBF
Locatie : Overijse in gc De Bosuil, Jeugdlokaal
Datum : vrijdag 9 december van 20:00 tot 22:30 uur
Moderator : Jan Coddé
Programma : volgt later

 

 

 


©2011 vbfweb | Laatst bijgewerkt op 04-nov-2012 11:23 door Leo J. Estercam ( eMail: Webmaster)