PROVINCIALE  FOTOWEDSTRIJD  2018

georganiseerd door

VLAAMS BRABANTSE FOTOKRINGEN vzw.

 

Reglement

 

1.               Deze wedstrijd staat open voor alle fotografen aangesloten bij de

Vlaams Brabantse Fotokringen.

2.               De wedstrijd heeft 1 onderwerp “FLORA” en 3 secties :

Sectie 1 : afgedrukte kleurfoto’s (CP), maximum 4 foto’s per deelnemer;

Sectie 2 : afgedrukte monochrome foto’s (M); maximum 4 foto’s per deelnemer;

Sectie 3 : digitale beelden (PI), kleur en/of zwartwit; maximum 4 beelden per
            deelnemer.

Het thema mag zeer ruim geïnterpreteerd worden, bloemen, planten....

De opnamen zijn gemaakt tijdens, of buiten, de foto-uitstap van 21 april 2018 in het
           
Kasteel van Groot-Bijgaarden.

3.               Sluitingsdatum : 30 september 2018..

4.         Afleveringsadressen:

 

-        voor de afgedrukte foto’s, hetzij per gewone zending (niet aangetekend), hetzij door
            persoonlijke afgifte (na telefonische afspraak)  

 

o   Secretariaat van gc De Bosuil, Witherendreef 1 – 3090 Overijse; gedurende de kantooruren.

 

o   Ten huize van Dries Geyskens, Mussebeeklaan 22 te 1701 Itterbeek; na telefonische afspraak 02 569 55 41.

o   Ten huize van Luc Vanrijkel, Verzetstraat 4 te 3300 Tienen; na telefonische afspraak 0478 48 04 66.

 

voor de digitale beelden:

 

-hetzij (bij voorkeur) via www.wetransfer.com aan roland.vdbossche@skynet.be

-hetzij door persoonlijke afgifte van een CD of DVD (na telefonische afspraak) bij Roland Van den Bossche, Kapellestraat 16 – 1750 Lennik (T. 0477 43 71 22).


 

 

5.        Wijze van aflevering van de afgedrukte foto’s :

- in herbruikbare verpakking geschikt voor teruggave,

- in 1 enkele zending per club.
Het deelnemingsformulier is met de printer afgedrukt omwille van de leesbaarheid en meegeleverd met de foto’s. Het inschrijvingsformulier wordt eveneens per mail gestuurd aan:    
luc.vanrijkel@gmail.com

 

 

6.     Wijze van aflevering van de digitale beelden :
in 1 enkele zending per club,

a.      via www.wetransfer.com: alle beelden + deelnemingsformulier in 1 enkele zending,

b.     via persoonlijke afgifte: alle beelden + deelnemingsformulier gebrand op 1 CD of DVD in afgesloten sessie (vermeld clubnaam in onuitwisbare viltstift), de CD of DVD wordt niet teruggestuurd.

7.     Presentatie van de foto’s:

a.      mogen horizontaal of verticaal zijn;

b.     alle foto’s zijn opgeplakt op opzetkarton of gemonteerd onder uitgesneden passe-partout (naar keuze);

c.      passe-partout of opzetkarton met afmetingen 30 x 40 cm;

d.     de afmetingen van de foto’s zijn vrij binnen de afmetingen van het opzetkarton of passe-partout;

e.      op de keerzijde, in het midden, onderaan staat vermeld, duidelijk leesbaar:
NAAM AUTEUR + CLUBNAAM,
VOLGNUMMER overeenkomstig het deelnemingsformulier + TITEL van de foto.


8.     Presentatie van de digitale beelden:

a.      bestandsformaat JPEG,  kleurruimte sRGB,  resolutie langste zijde 1920 pixels;

b.     beeldverhouding is vrij;

c.      de digitale beeldbestanden zijn op identieke wijze benoemd als het deelnemingsformulier en wel als volgt:
NAAM VOORNAAM AUTEUR_TITEL van het beeld.JPG (de extensie .JPG niet extra toevoegen in de bestandsnaam)

d.     er mogen geen identieke bestandsnamen voorkomen; voer desnoods een cijfer toe om onderscheid te maken

e.      de lay-out van het deelnemingsformulier mag niet gewijzigd worden.

 

9.     Volgende werken zullen geweigerd worden:

a.      alles wat niet aan voorgaande beantwoordt,

b.     identieke of sterk gelijkende werken van de zelfde auteur in verschillende secties.

 

10.  De foto’s, aanvaard of niet, zullen aan de clubverantwoordelijke worden teruggegeven op de algemene ledenvergadering in januari 2019. Individuele deelnemers nemen contact op met de wedstrijdcommissaris.

11.  Door zijn / haar deelname verklaart elke deelnemer

a.      zich akkoord met dit reglement,

b.     geeft hij de inrichter de toelating het werk te reproduceren,

c.      houder te zijn van het auteursrecht op elk ingezonden beeld.

De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op het auteursrecht.
De organisatoren zullen uiterste zorg besteden aan de werken, doch kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of beschadiging der werken.

12.  Voor elk van de 3 secties (M, CP, PI) worden toegekend:

a)     1 VBF-medaille,

b)     2 VBF-diploma’s.

Een auteur kan maar 1 onderscheiding bekomen binnen dezelfde sectie.
De beslissing van de jury is zonder verhaal.

*** De jurering is publiek en gaat door in gc. “ De Bosuil “ op zaterdag 28 oktober 2018 vanaf 10:00 uur.

13.  De aanvaarde werken zullen worden tentoongesteld en geprojecteerd tijdens het “Toonmoment 2018” op 15 en 16 december 2018 in gc. De Bosuil.

 

 

     

de wedstrijdcoördinator,

 

Luc Vanrijkel