Nieuwsbrief

VBF-Nieuwsbrief 04 / 2009

Beste vrienden van de fotografie,

Van 2 tot 4 oktober vond de “Driedaagse van de Vlaams-Brabantse Fotografie” plaats. Foto- & Digikring Open Vizier Ruisbroek had voor de derde keer het schilderachtige gcc Coloma gekozen als lokatie. De fototentoonstelling was van zeer hoge kwaliteit. Dank hiervoor aan de 19 deelnemende clubs. Dank aan de hele ploeg van Open Vizier voor de puike organisatie. Trouwens hun eigen werk op zolder was zeker een bezoekje waard.

Op vrijdag 27 november wordt de photoshoot, annex wedstrijd naar thema “natuur” afgesloten met het Toonmoment. We verwachten jullie talrijk op de vernissage met volwaardige receptie. Afspraak zoals gewoonlijk : gc De Bosuil, Witherendreef 1 te Jezus-Eik/Overijse om 20:00 uur.

In de schoot van het Centrum voor Beeldexpressie is een “Overlegraad FOTO” in het leven geroepen (zoals er ook een “Overlegraad FILM” is). Dit orgaan heeft wel geen beslissingsmacht, kan een belangrijke rol spelen als advies- en communicatiekanaal. Van elke vergadering wordt verslag opgemaakt en overgemaakt aan de bevoegde instanties binnen CvB zoals de “Stuurgroep FOTO” en de Raad van Bestuur. Deze instanties zijn geacht een gemotiveerd antwoord te geven. M.a.w. er is wel degelijk een follow up, waardoor de Overlegraad geen loze praatbarak hoeft te zijn.

De Overlegraad is als volgt samengesteld :

- Isidoor Van den Heuvel, voorzitter;

- Karel Geukens, administratief secretaris;

- 3 afgevaardigden per provincie.

Voor de provincie Vlaams-Brabant zetelen :

- Erik Slaets; imix@pandora.be

- Rik Welters; rik.welters@skynet.be

- Roland Van den Bossche; roland.van.den.bossche@skynet.be

Zij zijn Uw aanspreekpunt voor alle mogelijke opmerkingen, vragen en suggesties naar CvB toe. Uiteraard gaat het hier om zaken van algemeen belang.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 3 november. Aarzel niet hen te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche