Nieuwsbrief

VBF-Nieuwsbrief 03 / 2009

Beste vrienden van de fotografie,

Op 9 mei hadden we de photoshoot o.l.v. Rollin Verlinde. Het was niet bepaald een klassieke photoshoot en misschien leunde deze eerder aan bij een workshop; maar de aanwezigen hebben er wel heel wat bij opgestoken.

De wedstrijd naar thema “natuur” mag dan ook ruim geïnterpreteerd worden. Vergeet niet : de sluitingsdatum van 15 september is zeer kort bij. Het reglement en inschrijvingsformulieren werden bij een vorige Nieuwsbrief aan alle clubbesturen gestuurd.

Op vrijdag 25 september om 20:00 uur is er “Standpunten”, een gespreksforum voor en door fotografen!

Drie fotografen praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over fotografie in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen. De fotografen zijn :

 Karina Brys, een straatfotografe;

 Karin Borghouts, fotografeert publieke plaatsen met een voorkeur voor architecturale omgevingen;

 Eddie Bonesire, begon als schilder maar legde zich toe op wat hij noemt ‘stille fotografie’.

Gratis toegang! Iedereen welkom! Vooraf inschrijven noodzakelijk bij Michelle Coenen : Tel 03/821 10 26 of vorming@beeldexpressie.be

Op vrijdag 2 oktober is er de officiële opening van de Dag van de Vlaams-Brabantse Fotografie. Onze vrienden van Open Vizier Ruisbroek verwachten jullie in grote getale. Er komt beslist nog een officiële uitnodiging met meer info.

De nu komende periode is bijzonder druk voor alle clubs; salons, projecties, … VBF stelt zijn website ter beschikking voor jullie aankondigingen. Maak er gebruik van en bezorg de nodige aan Freddy Van Gilbergen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche