VBF-Nieuwsbrief 02 / 2012

Beste vrienden van de fotografie,

Hierna vindt U meer informatie over de VBF-activiteiten zoals aangekondigd in het verslag van de statutaire algemene ledenvergadering van 24/01/2012. Zie vorige Nieuwsbrief.

Vormingsactiviteit

Dit jaar is er geen klassieke cursus, er is geopteerd voor een bijzondere techniek flitsfotografie, dat men met een curieus (nieuw) woord “strobistfotografie” omschrijft.

Wat moeten we ons hierbij voorstellen ?

Strobist fotografie is zonder twijfel een van de meest besproken onderwerpen op het gebied van fotografie. Het uitgangspunt is om met bestaande of goedkope middelen foto's op studiokwaliteit te maken. De gedachte is dat je met een stukje praktisch vernuft even ver kan komen als met een enorme uitrusting. Grondlegger is David Hobby, die op zijn blog Strobist.com regelmatig artikelen plaatst met praktische tips.

Principes van strobist fotografie

Een van de twee pijlers van strobist fotografie is het "off-camera" flitsen, dus flitsen terwijl de cameraflitser (ook wel systeemflitser, opzetflitser of reportageflitser genoemd) niet op de camera staat. Deze wordt dan aangestuurd door middel van infrarood, een kabel, een trigger set, of hij flitst gelijktijdig met de in de camera ingebouwde "pop-up" flitser mee via slave-mode.
Een tweede gegeven is dat de opzetflitser voorzien wordt van flitsaccessoires om het licht te beïnvloeden.

VBF doet beroep op 2 specialisten : Peter Nackaerts en Michel Engelen.

De workshop duurt 6 uren : 2 uren theorie en 4 uren praktijk. Per workshop worden maximaal 8 personen toegelaten. Deze beperking wordt opgelegd door de lesgevers; met als doel een quasi individuele begeleiding. De lesgevers stellen een model ter beschikking; de cursisten moeten uiteraard hun eigen foto- en flitsapparatuur meebrengen. Meer informatie hierover, zie bijgevoegd pdf-bestand.

De workshop wordt 3 maal gegeven; nl op zaterdag 2 juni, op zondag 10 juni en zaterdag 16 juni. Er kunnen dus ten hoogste 24 personen deelnemen. De workshop zal doorgaan in Fort 5 (Fort V-straat 1) te Edegem. De workshop vangt aan om 10:00 uur en eindigt om 16:00 uur. Men doet er best aan een lunchpakket mee te nemen, want ter plaatse is er geen eetgelegenheid.

De kostprijs bedraagt 130 euro per persoon. Inschrijven kan vanaf nu en loopt tot 31 maart 2012. Daarna worden geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaard. Wie niet ingeschreven is of niet betaald heeft, wordt niet toegelaten tot de workshop. Geen “last minute-invallers”.

PDF presentatie van de Strobistworkshops voor beginners.

Wie kan inschrijven ?

Overeenkomstig de Convenant, kan iedereen inschrijven die in de provincie Vlaams-Brabant actief is of actief wil zijn als vrijetijdsfotograaf, al dan niet lid van CvB of een fotoclub.

Uiteraard geven wij voorrang aan de leden van de clubs aangesloten bij VBF.

Inschrijvingen, enkel en alleen bij de secretaris op volgende wijze :

-        per club, alle kandidaat-deelnemers in 1 enkele mailing;

-        geef naam en voornaam op en vermeld daarbij de gewenste of mogelijke datum van deelname, alsook welke datum niet mogelijk;

-        plaats voor elke naam een volgnummer die zal dienen als prioriteit voor het geval de vraag hoger is dan het aanbod (wat in de verwachting ligt).

Formulier

Het is de bedoeling om op deze manier elke club de kans tot deelname te bieden en niet louter de snelsten.

Na 31 maart zal het aantal beschikbare plaatsen in zo gelijk mogelijke mate toegekend worden aan de inschrijvers. De secretaris zal elke clubvoorzitter informeren over wie effectief kan deelnemen (opgegeven prioriteit) aan de workshop en hem/haar gelijk vragen de bijdrage te betalen.

Indien de globale vraag groter is dan het globale aanbod, zal VBF de workshop Strobistfotografie herhalen in 2013.

Indien er minder dan 24 deelnemers zijn zal het aantal workshops verminderd worden.

Te betalen bijdrage ?

-        voor leden van aangesloten clubs : 50 euro,

-        andere : 130 euro.

Totaal bedrag per club te betalen door overschrijving op de VBF-rekening, met duidelijke vermelding van “clubnaam, Strobist, aantal deelnemers”.

De bijdrage moet betaald zijn voor het einde van de maand april, zoniet vervalt het inschrijvingsrecht en komt een andere kandidaat-deelnemer aan de beurt.

Het spreekt van zelf dat wie ingeschreven is en betaald heeft ook effectief komt opdagen op de workshop.


Photoshoot

De algemene vergadering heeft geopteerd voor de Special Olympics.

Deze Spelen vinden plaats van donderdag 16 mei tot zaterdag 19 mei op diverse sites verspreid in de provincie Luik.

Extra informatie vindt U in de powerpointpresentatie.

Er is gratis parkeergelegenheid en om de 5 minuten er zijn shuttles naar de verschillende sites.

Op 16/05 – Openingsplechtigheid; op 19/05 – Sluitingsceremonie.

Op 17/05 (Hemelvaartsdag) houden wij een VBF-ontmoetingsdag, doch fotograferen kan en mag gedurende de 4 dagen.

De ingeschreven fotografen ontvangen van de organisatoren van de Special Olympics :

-        een accreditatiekaart in de loop van de maand april,

-        verzekering,

-        een herkennings-T-shirt,

-        een lunchpakket.

Voor wie de 4 dagen wil aanwezig zijn, biedt de organisatie gelegenheid tot overnachting.

Inschrijven kan vanaf nu (zie formulier). De inschrijvingen worden afgesloten op 31 maart 2012.

Alle leden van de clubs aangesloten bij VBF kunnen inschrijven.

Inschrijvingen bij de secretaris per club, in 1 enkele mailing. In verband met de accreditatie moeten de inschrijvingen op naam gebeuren (naam + voornaam). Vermeld tevens per lid de maat (S – M – L – XL – XXL) voor het T-shirt.

 

Deelnamerecht per persoon : 5 euro; te storten per club op VBF-rekening met duidelijke vermelding van “clubnaam, Special Olympics, aantal deelnemers”.

 

Wedstrijd en Toonmoment

De wedstrijd welke aan de photoshoot gekoppeld wordt, zal uitsluitend betrekking hebben op de opnamen gemaakt tijdens deze 4 dagen.
Enkel digitale beelden komen in aanmerking; VBF belast zich met de afdruk van de aanvaarde werken.

 

Toonmoment n.a.v. deze wedstrijd vindt plaats ter zelfde tijd als het provinciale fotosalon. Namelijk 7, 8 en 9 december in gc De Bosuil. Het aantal tentoongestelde werken zal functie zijn van de beschikbare plaats. Na afloop wordt de afgedrukte foto aan de auteur geschonken.

Formulier Provinciaal Fotosalon

Aan de wedstrijd en toonmoment kunnen – overeenkomstig de Convenant – alleen clubleden deelnemen, houder van een CvB-lidkaart.

 

VBF-rekening : IBAN: BE18 3300 3817 0665 - BIC: BBRUBEBB; op naam van Roger Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse

Vermelding Clubnaam, Strobist of Special Olympics, aantal deelnemers.

A.u.b. 1 overschrijving per activiteit

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche

Historiek

©2012 VBFWEB | Laatst bijgewerkt op 07-feb-2013 09:44 door Leo J. Estercam  Webmaster