VBF-Nieuwsbrief 02 / 2011

Beste vrienden van de fotografie,

Onze jaarlijkse Photoshoot gaat opnieuw door in de buitenlucht.

En wel op het kartingcircuit van Genk op zaterdag 21 mei.

Er gaat wel geen wedstrijd door die dag, maar een training. De piloten gaan hoe dan ook even snel en voor ons – fotografen – is spektakel gegarandeerd; alleen nog even met de

weerman/-vrouw afspreken en dat komt in orde.

Er is gelegenheid om zelf eens te gaan racen !!!

Praktische info :

-        plaats van afspraak: KARTING GENK,   EUROPALAAN  555,  3600 GENK,

-        datum en uur van samenkomst : 21.05.2011 om 13:30 uur                                                                                                                                
er is voorafgaandelijk een verplichte veiligheidsbreefing !

-        einde van de shoot : omstreeks 17:00 uur, 

-        inschrijvingen : VERPLICHT vanaf heden tot uiterlijk 15 mei; dan worden de inschrijvingen afgesloten (dit i.v.m. de verzekering)

-        inschrijvingen : op naam en per club door mail aan de secretaris; vermeld ook wie achter het stuur wil kruipen.

-        inschrijvingsrecht : 5 euro per persoon; te betalen globaal per club op VBF-rekening 330-0381706-65; t.a.v. de penningmeester
Roger Hemeleers – Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse;
vermeld duidelijk de clubnaam en het aantal deelnemers.

Zoals gewoonlijk volgt op de photoshoot een wedstrijd; sluitingsdatum is 15 augustus.

Het wedstrijdreglement volgt later.

We hopen op een talrijke opkomst en op een zeer prettig samenzijn.

Met vriendelijke groeten, namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche

Historiek

©2011 vbfweb | Laatst bijgewerkt op 07-feb-2013 09:44 door Leo J. Estercam  Webmaster