Nieuwsbrief

VBF-Nieuwsbrief 02 / 2010

 

Beste vrienden van de fotografie,

 

In bijlage vindt U :

-         het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2010;

-        de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur.

 

Wat is het verschil tussen een schatbewaarder en een schatbewaker ?

-         Een schatbewaarder heeft reeds weken geleden plichtbewust het lidgeld van zijn/haar club gestort aan VBF.

-         Een schatbewaker is nog steeds wakende.

 

Op zaterdag 20 maart van 14:00 tot 17:30 uur gaat de eerste VBF-vormingsactiviteit door in gc De Bosuil. Inschrijven is sterk aanbevolen. Waarover gaat het ?

Op 19 september 2009 vierde DCB 50 jaar Diaporama in België met een academische zitting en een projectie van historische reeksen.

Jacques Denis verzorgde de academische zitting met een lezing over de geschiedenis van het Belgisch diaporama, de technische evolutie en de organisatorische aspecten van enkele spraakmakende festivals.

Deel 1 wordt afgesloten met de projectie van een gedigitaliseerde versie van Les amants de Cassiop, een science fiction diaporama gerealiseerd in 1970 door Jacques Denis en Raymond Eymonerie (F).

In deel 2 worden enkele digitale diaporamas vertoond uit de wedstrijd Prijs van Vlaanderen 2009. Elk werk wordt door Jacques besproken. Hieruit zal blijken dat een diaporama nog iets anders is dan wat leuke prentjes op een aardig muziekje.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

 

 

Roland Van den Bossche