Nieuwsbrief

VBF-Nieuwsbrief 02 / 2009

Beste vrienden van de fotografie,

Neem nota van hierna volgende informatie. Uiteraard rekenen we op talrijke deelname voor de activiteiten.

1. Onze Photoshoot wordt dit jaar opnieuw een “outdoor”-gebeuren, met name NATUURFOTOGRAFIE. We vonden Rollin Verlinde bereid om ons te begeleiden op dit niet zo eenvoudige fotografisch domein. Rollin Verlinde zal bij velen een belletje doen rinkelen. Ga in elk geval eens kijken op www.vildaphoto.net.

We verwachten de deelnemers op zaterdag 9 mei om 10:30 uur in gc De Bosuil – Witherendreef 1 te Jezus-Eik/Overijse.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit :

a. In de voormiddag : registratie van de aanwezigen; gevolgd door een introductie en duiding door Rollin

b. Aansluitend middagmaal, vrijblijvend en op eigen kosten

c. Om 13:00 uur vertrek naar het Zoniënwoud voor de praktijk.

d. Het einde wordt verwacht tegen 17:00 uur.

Wie wenst deel te nemen is VERPLICHT in te schrijven. Dat kan vanaf nu bij de secretaris. Inschrijvingen : nominatief en per club a.u.b.

Om louter praktische redenen worden de inschrijvingen afgesloten op 20 april !

Deelnamerecht is 5 euro per persoon. Dit bedrag is per club globaal te betalen door overschrijving op de VBF-rekening 330-0381706-65 ; steeds ten name van Roger Hemeleers - Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse.

Vermelding : photoshoot + aantal deelnemers + naam van de Fotoclub indien dit niet blijkt uit de naam van de titularis.

2. Foto- & Diaclub Open Vizier Ruisbroek realiseert dit jaar de “Driedaagse van de Vlaams-Brabantse Fotografie” !

Dit provinciale fotosalon gaat door in het prestigieuze kasteel Coloma te St-Pieters-Leeuw tijdens het weekend van 2 tot 4 oktober. Uitnodigingen voor deelname en reglement volgen later, maar noteer alvast deze data in jullie clubagenda !!!

3. Mede-voorzitter en wedstrijdcommisaris Freddy Van Gilbergen beheert eveneens de VBF-website. We stellen vast dat te weinig clubs, foto’s op deze stek plaatsen. Daarom onze oproep : stuur maximaal 10 digitale foto’s naar Freddy. De foto’s zijn uitsluitend in JPEG – 72 ppi – afmetingen max breedte = 400 pixels – max hoogte = 400 pixels.

Elke foto moet voorzien zijn van een titel en de auteursnaam.

Indien je club over een eigen website beschikt zorg dan dat er een link gecreëerd wordt van vbfweb naar je website.

4. VBF telt onder zijn aangesloten clubs een jarige ! En wat voor één !

Foto Gamma Leuven wordt dit jaar “100” en wil dat vieren door het maken van een FOTOWAND. Ze rekenen daarvoor op de medewerking van alle clubs. Meer info op www.fotogamma100.be.

5. Vlaams-Brabantse Kringen groeit !

Tot onze spijt hebben de afgelopen jaren 2 clubs “de boeken dichtgedaan”; maar daarentegen traden Zefoda Zemst en de Koninklijke Mechelse Fotokring toe tot VBF.

En nog recenter mochten wij ook Clickshot Aarschot verwerlkomen !

Is dat allemaal geen goed nieuws ? Men zegge het voort …

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche
Roland Van den Bossche, Secretaris, Tel: 0477 43 71 22
Dries Geyskens, Voorzitter, Tel: 02 569 55 41