VBF-Nieuwsbrief 01 / 2011

Beste vrienden van de fotografie,
 
De Raad van Bestuur is verheugd over de opkomst op de Algemene LedenVergadering van dinsdag 25 januari. Niet minder dan 25 van de 31 aangesloten kringen waren vertegenwoordigd door 60 fotografen.
De ALV is statutair en wettelijk opgelegd, maar was toch zeer vruchtbaar.
We begroeten ook IRIS BEGIJNENDIJK BETEKOM als lid van onze koepelorganisatie.
 
In bijlage :
-        het verslag van de ALV.
-        de planning 2011 zoals die werd voorgesteld op de ALV.
-        De samenstelling van de Raad van Bestuur (ongewijzigd).
 
De vergadering werd afgesloten met de projectie van 3 franstalige AV-montages van Riva-Bella vertoond; die ondanks de taalkundige moeilijkheid fel geapprecieerd werd.
 
Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering beslist het clublidgeld te verhogen tot 30 euro. Om in regel te zijn, wordt U verzocht te storten op onderstaande rekening met duidelijke vermelding van de clubnaam.
Uiterlijke datum : 28 februari.
VBF-rekening 330-0381706-65 op naam van Roger Hemeleers,
Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse
DIT IS EEN OFFICIËLE UITNODIGING TOT BETALING
 
Ter herinnering :
-        heeft je club een eigen website ? is er een link naar www.vbfweb.be ?
-        staat er een fotogalerij van je club op onze webstek of is deze aan vernieuwing toe ?
-        doet je club een eigen fotosalon of projectie, laat je uitnodiging en/of affiche per e-mail verspreiden (aan alle voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de aangesloten clubs) via de VBF-secretaris;
-        wil je per post versturen, vraag voorgedrukte adreslabels (hiervoor vermelde contactpersonen) aan de VBF-secretaris;
-        VBF biedt aan de clubs uitgesneden passe-partouts aan (40 x 50 cm); contacteer hiervoor de voorzitter.
 
Op zaterdag 19 maart van 14:00 tot 17:30 uur gaat de eerste VBF-vormingsactiviteit door in gc De Bosuil. Inschrijven is nodig. Dat kan vanaf nu; tot 15 maart.
 
Voor 2011 was geen club bereid om de Dag van de Vlaams-Brabantse Fotografie op zich te nemen. Zoals aangekondigd op de ALV zal de Raad van Bestuur – bestaande uit 8 leden – deze werklast op zich nemen.
Voor 2013 zou er reeds een kandidaat-club zijn.
Wie wil het doen in 2012 ?
 
Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,
 
Roland Van den BosscheSecretaris

Historiek

©2011 vbfweb | Laatst bijgewerkt op 07-feb-2013 09:44 door Leo J. Estercam  Webmaster