Nieuwsbrief

VBF-Nieuwsbrief 01 / 2010

 

Beste vrienden van de fotografie,

 

De Raad van Bestuur is verheugd over de opkomst op de Algemene LedenVergadering van dinsdag 26 januari. Niet minder dan 26 van de 28 aangesloten kringen waren vertegenwoordigd door ongeveer 70 fotografen. Bij een volgende zending zal het verslag van de ALV aan de clubbesturen worden toegezonden. Ook de projectie van de digitale diaporama’s uit de Grote Prijs van België werd erg geapprecieerd.

 

Mogen we besluiten dat 2009 een goed fotografisch jaar was voor VBF en zijn aangesloten clubs, we gaan geenszins op onze lauweren rusten. In bijlage vindt U de planning zoals die werd voorgesteld op de ALV.

 

26 januari was ook de uiterste inzenddatum voor de clubwerkingsdossiers.

We ontvingen er 25.

We willen bij deze nogmaals herinneren dat alleen papieren documenten aanvaard worden als dossier. Zoals bekend worden deze werkingsdossiers omgezet in geldelijke ondersteuning; daar mag toch een kleine inspanning tegenover staan en het is niet aan Rik Welters om die dossiers te gaan afdrukken in hun plaats.

 

De ALV heeft beslist om clublidgeld te behouden op 20 euro.

Dames en heren clubpenningmeesters, gelieve dit bedrag zo vlug mogelijk

en uiterlijk 28 februari

over te schrijven op VBF-rekening 330-0381706-65 op naam van Roger Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse;

met duidelijke vermelding van de clubnaam !

DIT IS EEN OFFICIËLE UITNODIGING TOT BETALING

Zonder betaling van Uw lidgeld is Uw werkingsdossier waardeloos !

 

De ALV heeft de Raad van Bestuur aangesteld. We noteren 2 nieuwkomers : Jo Estercam en Benny Staes. Na verdeling van de functies zal de samenstelling van het VBF-bestuur worden bekendgemaakt.

 

Ter herinnering : de aangesloten clubs kunnen steeds bij de secretaris terecht voor het doormailen van hun publieksgerichte clubactiviteiten en voor het bekomen van zelfklevende adreslabels.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

 

 

Roland Van den Bossche