Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 01 / 2009

Beste vrienden van de fotografie,

De Algemene LedenVergadering ging door op dinsdag 27 januari. 21 clubs waren vertegenwoordigd.

De clubcorrespondent Rik Welters mocht 21 werkingsdossiers ontvangen. Ter herinnering; komen in aanmerking voor ondersteuning :

1. clubs die in regel zijn met hun lidmaatschap (lidgeld betaald !) en

2. die een werkingsdossier indienden over het voorbije jaar.

Het bedrag zal afhangen van de inhoud van het werkingsdossier (gedane clubactiviteiten en deelname aan VBF-manifestaties).

Het clublidgeld blijft behouden op 20 euro.

Dames en heren clubpenningmeesters, gelieve dit bedrag zo vlug mogelijk (uiterlijk 29 februari) over te schrijven op VBF-rekening 330-0381706-65 op naam van Roger Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse; met duidelijke vermelding van de clubnaam !

DIT IS EEN OFFICIËLE UITNODIGING TOT BETALING

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche
Roland Van den Bossche, Secretaris, Tel: 0477 43 71 22
Dries Geyskens, Voorzitter, Tel: 02 569 55 41