MAART 2016
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
    1 2 3 4 5
          Zefoda (Zemst)
20-22h
Zefoda (Zemst)
13-19h
6 7 8 9 10 11 12
Zefoda (Zemst)
13-19h
           
13 14 15 16 17 18 19
          Re`flex Tienen
Opening 20u 
Re`flex Tienen
14-20u 
20 21 22 23 24 25 26
Re`flex Tienen
10-18u 
          IRIS-Lembeek - Paasexpo
11-18u
27 28 29 30 31    
IRIS-Lembeek - Paasexpo
11-18u
           
    NOTES: